Zarządzenie nr 1/2021

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Tomasz Szymandera

Kancelaria Komornicza nr VII w Grudziądzu
86-300 Grudziądz, ul. Rybny Rynek 1/4
tel. (56) 471 81 77 e-mail grudziadz.szymandera@komornik.pl

Zarządzenie nr 1/2021
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 130 § 2 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020., poz. 1320) zarządzam:

§1

  1. dzień 4 maja 2021 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Kancelarii Komorniczej nr VII  w Grudziądzu, za święto przypadające 1 maja 2021 r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy
  2. dzień 24 grudnia 2021 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Kancelarii Komorniczej nr VII w Grudziądzu, za święto przypadające 25 grudnia 2021 r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.

§2

W związku z powyższym  w dniach 4 maja 2021 roku oraz 24 grudnia 2021 roku Kancelaria Komornicza nr VII w Grudziądzu BĘDZIE NIECZYNNA.

§3

Treść zarządzenia wywiesić na tablicy ogłoszeń kancelarii oraz publikować na stronie internetowej kancelarii.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.